Open Groep Jeugd (Jeugdwet)

Ben jij zorgaanbieder of van plan dit te worden? Bied jij zorg in het kader van de Jeugdwet in de vorm van een open groep jeugd? Zorgly biedt jou al het beleid dat je nodig hebt om een succes te maken van jouw open groep jeugd.

Open groep jeugd jeugdwet - Product

500+ gebruikers

Vertrouwen op Zorgly

Beoordeling 8,5

Wij zijn trots op onze klantenservice

Geen uitdaging te groot

Onze oplossing schaalt met je mee

Hoe werkt Zorgly

1. Aanmelden

Meld je aan, onderteken, betaal en ontvang inloggegevens voor directie en personeel.

2. Gebruiksaanwijzing

Log in, bekijk de online omgeving en start met de gebruiksaanwijzing. Volg deze stap voor stap op.

3. Aan de slag

Gebruik het beleid en maak van jouw open groep jeugd een groep om trots op te zijn!

"Alle informatie je nodig hebt om van jouw open groep jeugd een succes te maken. Jeugdzorg op z’n best met al het beleid binnen handbereik!"

Onderdelen

open groep jeugd jeugdwet - Primair proces

Primair Proces

Op jouw open groep jeugd zijn er protocollen en procesbeschrijvingen nodig. Zowel directie als het personeel kunnen deze inzien na inloggen, in het primair proces. De procesbeschrijvingen gaan over het gehele zorgproces van aanmelding tot uitstroom. Zodat duidelijk is wie wat moet doen en op welk moment. 

De protocollen gaan over zaken als: Hoe ga ik om met medicatie? En met incidenten? Het gehele proces is voorzien van handige bijlagen. Deze zijn te gebruiken op de werkvloer, of je kunt ze implementeren in je cliëntsysteem.

Personeelsbeleid

Bij een open groep jeugd hoort personeel. Goed gefaciliteerde en zorgvuldig geselecteerde medewerkers zorgen voor hoge kwaliteit zorg. In het personeelsbeleid vind je hoe je moet voldoen aan de Arbowet. Ook vind je er functiebeschrijvingen en procesbeschrijvingen voor aanname en selectie van personeel. 

 

Het geheel is voorzien van handige bijlagen die je nodig hebt om het personeelsbeleid gemakkelijk uit te kunnen voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een format voor het functioneringsgesprek. Het personeelsbeleid is alleen zichtbaar voor de directie.

open groep jeugd jeugdwet - kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

Het voldoen aan een kwaliteitsnorm, zoals bijvoorbeeld ISO9001 of een van de HKZ normen (zorg en welzijn, kleine organisaties) kan erg lastig lijken. Zorgly maakt dit echter verbazingwekkend makkelijk. Gebruik het handboek en de bijlagen zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.  Het certificaat voor jouw open groep jeugd is binnen handbereik. En belangrijker: Als je het Zorgly beleid gebruikt zoals aangegeven, is jouw kwaliteit niet alleen op papier, maar ook in de praktijk een feit! Het kwaliteitshandboek is alleen zichtbaar voor de directie.

Wat zeggen onze klanten

Inhoudelijk sterk

Zorgly heeft methodieken in het beleid verwerkt om het personeel van de open groep jeugd handvatten mee te geven. Dit zorgt voor een hoge kwaliteit van zorg.

Als medewerker op een open groep is het soms zoeken naar de juiste benaderingswijze van cliënten. Dankzij Zorgly heb ik weer nieuwe inspiratie hiervoor opgedaan. Doordat de methodieken vanuit Zorgly in het hele beleid zijn verweven, hoef ik zelf niet helemaal uit te zoeken hoe ik ze in de praktijk moet brengen. Door het beleid te volgen gaat dit eigenlijk vanzelf.

Bas | Persoonlijk begeleider

Praktisch en goed uitvoerbaar

Het beleid van Zorgly is to the point en compleet. Geen ellenlange teksten. Geen onnodige informatie. Maar kort en krachtig de procesbeschrijvingen en protocollen die nodig zijn. Met handige formats waar personeel in de jeugdzorg vaak om vraagt.

Als ik het woordje beleid hoor krijg ik het eigenlijk al benauwd, maar toen ik inlogde in Zorgly viel het me heel erg mee. Per onderwerp zijn de teksten kort en bondig en erg duidelijk geschreven. Geen warrige taal, maar gewoon wat je moet weten en moet doen in bepaalde situaties. De bijlagen zijn super handig. Fijn dat ik dat niet allemaal meer zelf hoef te bedenken.

 

Amina | Groepsbegeleidster

Veelgestelde vragen

Met open groep jeugd wordt een zorginstelling bedoeld die zorg biedt in het kader van de Jeugdwet. Deze zorg wordt dus geboden aan jeugdigen (0-18 jaar, of ouder als zij onder de verlengde Jeugdwet vallen). Op een open groep jeugd worden jeugdigen 24/7 opgevangen die om wat voor redenen dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Jonge kinderen (onder de 6 jaar) worden over het algemeen zoveel mogelijk opgevangen in gezinshuizen. Op een open groep jeugd worden dan ook doorgaans wat oudere kinderen (meestal vanaf een jaar of 9-10) geplaatst. Dat de groep open is, betekent dat er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast en de kinderen (afhankelijk van de leeftijd en met goede afspraken) ook bepaalde vrijheden genieten. Ook is er over het algemeen geen sprake van een juridische maatregel en zijn de kinderen geen (groot) gevaar voor zichzelf of hun omgeving.

Als een open groep jeugd klant wordt van Zorgly, kan deze bij “mijn Zorgly” inloggen In het Zorgly systeem. Hier staat al het beleid dat een open groep jeugd nodig heeft om te voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen van kwaliteitsnormen zoals ISO9001 of HKZ zorg en welzijn. De beleidsteksten zijn opgedeeld in een kwaliteitshandboek, personeelsproces en primair proces. De directie heeft toegang tot al het beleid en het personeel alleen tot het primair proces. Elk van de beleidsstukken is voorzien van handige formats die zijn te downloaden vlak onder de inhoudsopgave. Verder is er een kennisbank en gebruiksaanwijzing voor zowel directie als medewerkers. Door de gebruiksaanwijzing stap voor stap te volgen kan je als open groep jeugd eenvoudig het beleid implementeren en ben je helemaal klaar voor een audit of inspectie.

De beleidsteksten in Zorgly zijn geschreven door onze gedragswetenschapper met ervaring op de werkvloer op verschillende niveaus. Tevens is zij gecertificeerd intern auditor en heeft zij meerdere instellingen succesvol ondersteund in het behalen van hun kwaliteitscertificaat. Er is dus inhoudelijk en beleidstechnisch goed over het beleid nagedacht. Zo zijn er bepaalde methodieken verwerkt in het beleid die nuttig zijn voor op de open groep. Denk hierbij aan traumasensitief werken, maar ook aan bepaalde opvoedtechnieken en -tips. Je medewerkers ervaren hierdoor dat zij niet zelf het wiel opnieuw uit hoeven te vinden, maar kunnen steunen op Zorgly. Ook staan er protocollen in het beleid voor situaties die in de praktijk voor kunnen komen. Denk hierbij aan agressie of vermissing. Medewerkers kunnen op zo’n moment terugvallen op een protocol uit Zorgly, dat in lijn is met wet- en regelgeving. Dit geeft houvast en rust op de groep.

Je kunt altijd een mail sturen via onze contact pagina. Suggesties met betrekking tot verbetering van het Zorgly systeem of beleid kun je als gebruiker aangeven middels een speciale button in het Zorgly systeem. Deze worden tijdens kwartaaloverleggen met de gebruikers opgepakt.

Ons beleid

Zorgly heeft momenteel beleid opgesteld voor de volgende vormen van zorg: