Moeder-kind huizen

Heb jij een moeder-kind huis of ben jij van plan er een op te richten? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Zorgly biedt jou al het beleid dat je nodig hebt om een succes te maken van jouw moeder-kind huis.

Moeder-kind-huis-Product

500+ gebruikers

Vertrouwen op Zorgly

Beoordeling 8,5

Wij zijn trots op onze klantenservice

Geen uitdaging te groot

Onze oplossing schaalt met je mee

Hoe werkt Zorgly

1. Aanmelden

Meld je aan, onderteken en betaal en ontvang inloggegevens voor directie en personeel.

2. Gebruiksaanwijzing

Log in, bekijk de online omgeving en start met de gebruiksaanwijzing. Volg deze stap voor stap op.

3. Aan de slag

Gebruik het beleid en word de begeleid wonen instelling waar de zorg om staat te springen!

"Alle informatie je nodig hebt om van jouw moeder-kind huis een succes te maken. Zorg op z’n best met al het beleid binnen handbereik!"

Moeder kind huis

Moeder-kind huis - Primair proces

Primair Proces - Moeder kind huis

Om jou en je personeel te helpen kwaliteit te bieden hebben wij beleid geschreven voor het primair proces van moeder-kind huizen. Denk hierbij aan een procesbeschrijving van aanmelding tot uitstroom, maar ook aan protocollen voor op de werkvloer. Met handige formats zoals een intakeformulier en risico-inventarisatie bijvoorbeeld. Om zo te gebruiken of te implementeren in je cliëntsysteem. Dit beleid is zowel door directie als personeel te zien.

Personeelsbeleid

Goede medewerkers maken of breken de zorg die je biedt. Daarom is een goed personeelsbeleid onmisbaar. Zorgly voorziet hierin. Denk hierbij aan een selectie- en aanname procedure, maar ook aan het voldoen aan de Arbowet. Ook dit beleid is voorzien van handige bijlagen, zoals een format beoordelingsgesprek. Het personeelsbeleid is alleen door de directie te zien.
Moeder-kind huis - personeelsbeleid
Moeder kind huis - kwaliteitshandboek

Kwaliteitshandboek

Het voldoen aan een kwaliteitsnorm kan erg lastig lijken. Zorgly maakt dit echter heel erg makkelijk. Gebruik het handboek en de bijlagen en volg stap voor stap de gebruiksaanwijzing. Het certificaat voor jouw moeder-kind huis is binnen handbereik en je bent klaar voor inspecties. En belangrijker: Als je het Zorgly beleid gebruikt, is de kwaliteit niet alleen op papier, maar ook in de praktijk een feit!

Wat zeggen onze klanten

Beleid voor zowel ouder als kind

Zorgly heeft in het beleid voor moeder-kind huizen aandacht gegeven aan zowel de moeders als de kinderen. Want voor succesvolle zorg bij deze doelgroep, is het van belang naar de ontwikkeling van zowel moeder als kind te kijken.

Als medewerker in een moeder-kind huis is het altijd schipperen tussen het belang van de moeder en van het kind. Als het met de moeder goed gaat, gaat het met het kind ook beter. In Zorgly vind ik voor zowel moeder als kind handige aanwijzingen en formats zoals een zorgplan. Hierdoor neem ik automatisch het belang van beide mee in de zorg die ik bied.

Carina | Begeleidster

Beleid met inhoud

Het Zorgly beleid is geschreven door een professional met ervaring en dat merk je. De methodieken die erin zijn verwerkt en de aanwijzingen die erin staan, zijn goed toepasbaar op de werkvloer. Geen mooie woorden, maar praktische ondersteuning dus.

Werken in een moeder-kind huis is echt een uitdaging. Als ik het beleid van Zorgly lees, dan merk ik dat de schrijver dat heeft begrepen. Er staan allemaal handige tips in voor de praktijk. Die echt ingaan op wat nodig en wat haalbaar is

Femke| Begeleidster

Veelgestelde vragen

Zorgly heeft beleid geschreven voor moeder-kind huizen. In zulke huizen worden in het algemeen moeders met kinderen opgevangen, die anders door de jeugdbescherming uit huis geplaatst zouden worden. Het gaat hierbij vaak om moeders met veelzijdige problematiek, zoals schulden, gedragsproblemen, relatieproblemen en soms ook verslavingsproblematiek. In het beleid worden handvatten geboden om deze problematiek in kaart te brengen en hier goed mee om te gaan, om zo de risico’s voor het (vaak erg jonge) kind te verkleinen.

Als een moeder-kind huis klant wordt van Zorgly, kan deze bij “mijn Zorgly” inloggen In het Zorgly systeem. Hier staat een kwaliteitshandboek waarin is uitgelegd hoe de begeleid wonen instelling kan voldoen aan relevante wet- en regelgeving en aan kwaliteitsnormen zoals HKZ of ISO. Daarnaast is er een primair proces, met alle protocollen en procesbeschrijvingen die nodig zijn op de werkvloer. Ook is er personeelsbeleid, met daarin verwerkt hoe de instelling zich dient te houden aan de Arbowet. Alle beleidsstukken zijn voorzien van handige bijlagen. Voor zowel directie als medewerkers is er een gebruiksaanwijzing en kennisbank. Door de gebruiksaanwijzing stap voor stap te volgen kan je als moeder-kind huis eenvoudig het beleid implementeren en ben je helemaal klaar voor een audit of inspectie.

De beleidsteksten in Zorgly zijn geschreven door onze gedragswetenschapper met ervaring op de werkvloer op verschillende niveaus. Tevens is zij gecertificeerd intern auditor en heeft zij meerdere instellingen succesvol ondersteund in het behalen van hun kwaliteitscertificaat. Ook is zij zelf werkzaam in de zorg. Er is dus inhoudelijk en beleidstechnisch goed over het beleid nagedacht. Zo zijn er methodieken in verwerkt en bijlagen die horen bij het behalen van een kwaliteitscertificaat. Door de gebruiksaanwijzing worden instellingen goed op weg geholpen en kunnen ze zich eenvoudig voorbereiden op een audit of inspectie.

Je kunt altijd een mail sturen via onze contact pagina. Suggesties met betrekking tot verbetering van het Zorgly systeem of beleid kun je als gebruiker aangeven middels een speciale button in het Zorgly systeem. Deze worden tijdens kwartaaloverleggen met de gebruikers opgepakt.

Ons beleid

Zorgly heeft momenteel beleid opgesteld voor de volgende vormen van zorg: