Uithuisplaatsing voorkomen in moeder-kind huis

Facebook
LinkedIn
Twitter

Inhoudsopgave

Moeder-kind huizen zijn ervoor om uithuisplaatsing te voorkomen. Sinds de komst van de nieuwe richtlijn is dit nog belangrijker. Maar hoe geef je als moeder-kind huis nu goed vorm aan deze missie? Als je hier als moeder-kind huis goed over na hebt gedacht en dit kan communiceren naar cliënten, externen en, in het geval je met een aanbesteding bezig bent, naar de gemeente, dan vergroot je de kans op succes.

In dit artikel vind je:

  • Wat er nodig is om uithuisplaatsing te voorkomen
  • Hoe je als moeder-kind huis hierop inspeelt
  • Wat wij hierin voor je kunnen betekenen

Voor het op de juiste manier communiceren met moeders en hun kinderen zijn er allerlei methodieken beschikbaar. Deze moeten verwerkt worden in het beleid zodat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Wat is er nodig om uithuisplaatsing te voorkomen?

Een uithuisplaatsing is een ingrijpende traumatische gebeurtenis voor een kind. Logisch dat we dit graag zoveel mogelijk willen voorkomen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is er in ieder geval nodig?

Goede communicatie met externen

Zonder de juiste communicatie loopt het hulpverleningsproces rondom moeder en kind al gauw spaak. Het is van belang dat jeugdbescherming of gemeente, behandeling en begeleiding gezamenlijke doelen hebben en dat een ieder zijn/haar rol op zich neemt in het behalen van deze doelen.

Duidelijke doelen voor moeder en kind

Het is van belang dat de doelen voor moeder en kind helder zijn. Voor het kind dat onder toezicht staat, zijn door jeugdbescherming vaak al doelen geformuleerd. Het is belangrijk dat deze doelen helder en SMART geformuleerd zijn. En dat duidelijk is waar moeder aan moet werken en moet voldoen om deze doelen te behalen. Doelen voor het kind zijn altijd automatisch ook doelen voor de moeder. Het vastleggen en communiceren van deze doelen met de betrokkenen is van groot belang.

De juiste methodieken en het juiste personeel

Personeel in moeder-kind huizen moet zeer vaardig zijn. Niet alleen moeten zij verstand hebben van de ontwikkeling van de kinderen, ook moeten zij verstand hebben van de interactie tussen moeder en kind. En goede communicatieve vaardigheden om op de juiste manier met de moeders te communiceren over hun kind. Voor het op de juiste manier communiceren met moeders en hun kinderen zijn er allerlei methodieken beschikbaar. Deze moeten verwerkt worden in het beleid zodat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

baby moeder-kind huis voorkomen uithuisplaatsing

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee je als moeder-kind huis duidelijke doelen kunt opstellen voor zowel kind als moeder. Met heldere formats zoals een zorgplan format dat aansluit bij de methodieken in het beleid en bij wettelijke eisen, vergeet jij niks wat belangrijk is.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee je als moeder-kind huis duidelijke doelen kunt opstellen voor zowel kind als moeder. Met heldere formats zoals een zorgplan format dat aansluit bij de methodieken in het beleid en bij wettelijke eisen, vergeet jij niks wat belangrijk is. Doordat wij het beleid continu up to date houden, simpel uitvoerbaar, inclusief formats voor op de werkvloer en formats om je keurmerk te behalen. Als je bezig bent met een aanbesteding dan kun je aan de gemeente laten zien dat je dit op orde hebt. En kun je met ons beleid gelijk aan de slag om als moeder-kind huis een stevige basis neer te zetten om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te helpen voorkomen.

Onze gedragswetenschapper en tevens intern auditor heeft al meerdere zorginstellingen succesvol ondersteund met beleid. En ervoor gezorgd dat zij moeiteloos een kwaliteitskeurmerk hebben behaald. Denk hierbij aan ISO9001, HKZ Zorg en Welzijn of HKZ kleine organisaties. Uit al deze kennis en ervaring is Zorgly geboren. Wij bieden beleid waarmee ook jij snel je keurmerk kunt behalen. En waarmee je de zorg die je wil bieden gestructureerd en effectief vorm kunt geven. Meld je snel aan op www.zorgly.nl/aanmelden. Eerst nog vragen? Mail naar info@zorgly.nl of plan via onze website een telefonische afspraak in.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen