Personeelsbeleid in de jeugdzorg

Facebook
LinkedIn
Twitter
vrouw laptop

Inhoudsopgave

Om goede resultaten te behalen bij zorgbehoevende jeugdigen is het van belang om goed personeelsbeleid in de jeugdzorg te hanteren. Omdat het personeel in de jeugdzorg het vaak zwaar te verduren heeft. Zoals bijvoorbeeld in de jeugdbescherming: https://jeugdhulpallesinhetwerk.nl/inspiratie/zonder-onze-medewerkers-is-er-helemaal-geen-jeugdbescherming/. Ook bij moeder-kind huizen is goed zorgen voor je personeel dus belangrijk, maar ook lastig. Wat is er nodig? Zorgly denkt mee en ondersteunt.

man vrouw laptop tafel

Goede zorg voor personeel betekent goede zorg voor cliënten. Hoe pak je dit aan als moeder-kind huis? In dit blog lees je:

  • Waar personeel in moeder-kind huizen tegenaan loopt;
  • Wat er in het personeelsbeleid geregeld moet worden;
  • Hoe Zorgly hierbij helpt.

Waar loopt je personeel tegenaan?

De doelgroep

Allereerst krijgt het personeel van een moeder-kind huis te maken met een bepaalde doelgroep. Deze doelgroep is pittig, omdat de behoeftes binnen de doelgroep enorm verschillend kunnen zijn. Enerzijds zijn er de moeders in het moeder-kind huis. Zij zijn zelf vaak nog jong en kunnen tegen allerlei dingen aanlopen zoals bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, een gewelddadige ex-partner, een beperkt steunend netwerk en schulden. Anderzijds zijn er de kinderen. Zij vertonen vaak probleemgedrag door alles wat zij in hun eerste levensjaren al hebben meegemaakt. Personeel moet dus continu schakelen tussen behoeften van moeder en kind. Voor effectieve zorg moeten behoeften van zowel de moeders als de kinderen serieus genomen worden.

De werktijden

De ene baan kan pittiger zijn dan de andere. Wat in ieder geval door sommige werknemers als pittig ervaren wordt in de jeugdzorg, zijn de werktijden. Je werkt vaak laat, hebt slaapdiensten en je diensten zijn vaak onregelmatig. Dit kan pittig zijn omdat je hierdoor meer moet schuiven om een goede werk-privé balans te kunnen houden. Werknemers met kinderen kunnen hierbij een extra uitdaging ervaren.

Regeldruk en samenwerking binnen het team

In de jeugdzorg moet er na elke dienst gerapporteerd worden en overdracht aan collega’s worden gegeven, er moeten zorgplannen worden geschreven, doelen worden bijgehouden en notulen worden gemaakt. Behalve het begeleiden van de cliënten in de dagelijkse praktijk zijn dit ook taken die serieus genomen moeten worden, omdat de zorg hierdoor navolgbaar en stuurbaar wordt. Maar dit vergt natuurlijk wel tijd van medewerkers. Daarnaast moet de samenwerking binnen een team van medewerkers soepel verlopen. Als de sfeer slecht is of medewerkers het gevoel krijgen niet op elkaar te kunnen rekenen, dan kan hen dat een onveilig gevoel geven. Dit werkt weer door in hun relatie met cliënten.

Facilitair beheer

Het wordt niet altijd duidelijk ter sprake gebracht, maar zeer belangrijk voor het welzijn en de tevredenheid van je cliënten is een goed facilitair beheer. Een mooie locatie, schone en uitnodigende kamers, zorgen voor tevreden cliënten. Met tevreden cliënten is het een stuk makkelijker werken voor je personeel. En als je personeel teveel zelf moet doen op het gebied van facilitair beheer, hebben ze minder tijd om met je cliënten aan de slag te gaan.

Wat moet in het personeelsbeleid in de jeugdzorg?

Om bovenstaande punten goed op te pakken moet er in het personeelsbeleid in de jeugdzorg in ieder geval iets staan over bijscholing. Bijscholing is nodig om ervoor te zorgen dat je medewerkers goed met de doelgroep om kunnen gaan. Daarnaast moet er worden gezorgd voor goede afspraken omtrent werktijden en werkdruk. Ook moeten medewerkers goed gefaciliteerd worden in de bijkomende zaken zoals rapportage en het schrijven van zorgplannen. Een goed cliëntsysteem en voldoende overdracht- en rapportage tijd zijn hierbij onmisbaar. Ook duidelijke procesbeschrijvingen met een duidelijke rol- en taakverdeling mogen niet ontbreken. En tot slot moet er worden gezorgd voor een fijne, goed onderhouden en schone locatie. Waar cliënten prettig wonen en medewerkers prettig werken.

Zorgly denkt mee en ondersteunt

Hoe helpt Zorgly bij het vormen van goed personeelsbeleid? Simpel: Zorgly heeft het al geschreven! Alle punten die in deze blog genoemd worden komen aan bod. Daarnaast heeft het personeel zelf toegang tot beleid voor op de werkvloer. Dit vergemakkelijkt hun werk omdat zij hier snel kunnen vinden wat zij nodig hebben. Wil jij als moeder-kind huis of andere (jeugd)zorg organisatie je personeel maximaal faciliteren? Dan is ons personeelsbeleid een enorme steun. Ook alle wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan in de omgang met personeel (zowel personeel in loondienst als zzp’ers) is in ons personeelsbeleid verwerkt. Elk kwartaal geven we een webinar waarin we dieper ingaan op beleidszaken. Onze gedragswetenschapper met zelf ruime ervaring in de jeugdzorg geeft hierbij inzicht in wet- en regelgeving, maar ook inzicht in de praktijk.

Ben je geïnteresseerd in onze diensten? Of wil je eerst nog een vraag stellen? Mail dan naar info@zorgly.nl of plan een belafspraak in via onze homepage.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen