Voldoe aan de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing

Facebook
LinkedIn
Twitter
Kind achtercomputer

Inhoudsopgave

Sinds kort is er een vernieuwe richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing beschikbaar in de richtlijnen jeugdhulp: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing-en-terugplaatsing/. Een uithuisplaatsing wil iedereen natuurlijk het liefst voorkomen. Toch kan het soms niet anders en komt een kind veelal in eerste instantie in de open jeugdzorg terecht. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of open groep jeugd. Maar hoe dan verder? En wat kan jij als jeugdzorginstelling doen om te handelen in de geest van deze richtlijn? Hoe helpen wij je met ons beleid waardoor je als startende zorginstelling meer kans maakt op een aanbesteding? Lees snel verder en voldoe aan de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing.

Hand ouder en kind

Inhoud

  • Hoe kan ik als jeugdzorg instelling handelen naar de richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing?
  • Wat heb ik daarvoor nodig?
  • Wat biedt Zorgly om jeugdzorg instellingen daarbij te helpen?

Voldoe aan de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing, handel ernaar

Om de richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing te volgen, moet je er natuurlijk eerst kennis van nemen. De hele richtlijn vind je hier: https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing-en-terugplaatsing/. Zo is het van belang om uithuisplaatsing alleen in te zetten als het echt niet anders kan. Dit betekent voor zorginstellingen dat het kan zijn dat cliënten die bij hen geplaatst worden, alle vormen van hulpverlening al gezien hebben. Ambulante zorg, behandeling, misschien logeeropvang, weekendopvang, dagbehandeling, enzovoorts. Dit beïnvloedt het contact met jouw cliënten en hun ouders. Om de kans op terugplaatsing groter te maken is het van belang nauw samen te werken met iedereen die bij de cliënt betrokken is. Houd contact met ouders, stuur foto’s en verslagen van hoe het met hun kind gaat, en betrek ze bij het opstellen van zorgplannen. Evalueer met de ouder en jeugdbeschermer of jeugdconsulent van de gemeente hoe de contactmomenten met thuis verlopen. Zo houd je als open jeugd groep of jeugdzorg instelling positief contact en zicht op de ontwikkeling van het kind. Dit vergemakkelijkt een eventuele terugplaatsing.

Wat heb ik nodig om de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing te volgen?

Bovenstaande klinkt natuurlijk allemaal heel erg logisch, maar als het zo logisch en makkelijk was zouden alle richtlijnen er niet zijn. Wat er nodig is om goed contact met ouders te houden is goed ingerichte processen. In de waan van de dag vergeet je als (startende) zorginstelling nog weleens waar het om gaat. Er zijn zoveel taken, zoveel dingen die gedaan moeten worden. Veel agenda’s die bij elkaar gelegd moeten worden. Daarom is het van belang om duidelijk beleid te hebben omtrent het contact met ouders en andere bij de cliënt betrokken personen. Wanneer moet je ouders op de hoogte houden, en waarover? Waar moet dit worden vastgelegd? Op wat voor momenten betrek je ouders en andere betrokkenen bij de verleende zorg? En hoe zorg je ervoor dat acties en afspraken worden opgevolgd door verschillende medewerkers die op verschillende momenten bij de cliënten betrokken zijn?

Als je een startende jeugdzorginstelling bent en een aanbesteding wilt bij de gemeente, dan is het van groot belang om je beleid op orde te hebben. En daarmee aan de richtlijnen jeugdhulp te voldoen. Je laat dan zien dat je een serieuze kandidaat bent.

Wat biedt Zorgly?

Zorgly biedt duidelijk beleid aan jeugdzorg instellingen. Ook het houden van contact met ouders en het overige netwerk van de cliënt valt hieronder. Zo bieden wij een duidelijke omschrijving van alle zaken die gedeeld moeten worden met ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. En met de jeugdbescherming of jeugdconsulent van de gemeente. Ook de evaluatie van doelen en het maken van afspraken vanaf de start van een plaatsing komen in ons beleid aan bod. Daarnaast zijn belangrijke punten hieromtrent doorgevoerd in al onze formats, bijvoorbeeld in ons intake formulier of zorgplan. Zo kun je niets vergeten en voldoe je automatisch aan wet- en regelgeving. Ook alle andere richtlijnen jeugdhulp zijn in ons beleid verwerkt. Als je een startende jeugdzorg instelling bent die bezig is met een aanbesteding bij de gemeente, dan is het op orde hebben van je beleid en het voldoen aan de richtlijnen jeugdhulp een groot voordeel. Je laat dan zien dat je een serieuze kandidaat bent.

Meer weten? Vragen? Mail naar info@zorgly.nl of ga naar onze homepage voor een gratis demo, test, of belafspraak.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen