Jongeren voorbereiden op zelfstandigheid: Hoe doe je dat?

Facebook
LinkedIn
Twitter
Jonge vrouw met thee

Inhoudsopgave

Vorige week liet Het Vergeten Kind van zich horen. Er moet geen leeftijdgrens zijn in de jeugdzorg. Jongeren die 18 worden staan ineens met lege handen. Wij zijn het ermee eens dat jongeren goed voorbereid moeten worden op zelfstandig leven. Of de regering nu met alle bezuinigingen de jeugdzorg telkens wil verlengen is nog maar de vraag… In ieder geval is het van belang dat er met de jongere in de open jeugdzorg toegewerkt wordt naar zelfstandig wonen. Maar jongeren voorbereiden op zelfstandigheid: Hoe doe je dat?

  • Waarom het zo belangrijk is jongeren voor te bereiden op zelfstandigheid
  • Hoe je hier als organisatie op in kunt spelen
  • Hoe je hier inhoudelijk op in kunt spelen
  • Wat wij hierin voor je kunnen betekenen

Als (startende) zorginstelling in de jeugdzorg heb je de taak op tijd na te denken over het toekomstperspectief van een kind/jongere.

Bereik zelfstandigheid op tijd

De wereld is een ingewikkelde plek voor jongeren uit de jeugdzorg. Zij hebben vaak last van trauma, hechtingsproblematieke of gedragsstoornissen. Of een combinatie van dit alles. Omdat zij door alles wat zij hebben meegemaakt en door kindeigen kenmerken niet goed aangepast zijn aan de maatschappij, hebben zij hulp nodig om zich in onze samenleving te bewegen. De vraag is dan hoe de jongere dit straks, buiten de gesloten of open groep jeugd, het gezinshuis of het pleeggezin moet gaan doen. Dan is daar ineens de achttiende verjaardag. Met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Met een beetje pech wordt de zorg niet verlengd en moet de jongere alles zelf doen. Dit is dan teveel gevraagd waardoor de jongere terugvalt.

Hoe begeleid je als zorginstelling naar zelfstandigheid?

Als (startende) zorginstelling in de jeugdzorg heb je de taak op tijd na te denken over het toekomstperspectief van een kind/jongere. Uiteraard samen met jeugdbescherming en wettelijk vertegenwoordigers. Als organisatie heb je hiervoor beleid en goede connecties nodig. Ben je nog in de opstartfase als organisatie en bezig met een aanbesteding? Laat dan aan de gemeente zien dat je een plan hebt waarin je rekening houdt met het perspectief van de jongeren. Zoek bijvoorbeeld andere organisaties op die de jongere verder begeleiden als jij klaar bent.

jongere open jeugdzorg zelfstandigheid

Hoe moet je aanpak eruit zien?

Het is natuurlijk belangrijk dat je als zorginstelling zelf doet wat je kan om jongeren zo goed mogelijk op zelfstandigheid voor te bereiden. Ook als je bezig bent met een aanbesteding doe je er goed aan al zoveel mogelijk op papier te hebben hoe je dit aan wil pakken.

Gebruik de juiste methodiek

Er zijn veel begeleidingsmethodieken die je kunt gebruiken om jongeren voor te bereiden op zelfstandigheid. Het is van belang dat je een methodiek gebruikt die goed onderbouwd is, en dat je deze methodiek goed doorvoert in je werkwijze.

Zorg voor het juiste personeel

Het is belangrijk om personeel in te zetten dat voldoende bevoegd en bekwaam is om de jongeren naar zelfstandigheid te begeleiden. Belangrijk is om van tevoren na te denken over wat voor competenties dit personeel moet hebben.

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee jij jongeren kunt begeleiden naar zelfstandigheid. Doordat wij de juiste methodiek hiervoor in het beleid hebben verwerkt, inclusief formats voor op de werkvloer, hoef jij hier niet meer over na te denken

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee jij jongeren kunt begeleiden naar zelfstandigheid. Doordat wij de juiste methodiek hiervoor in het beleid hebben verwerkt, inclusief formats voor op de werkvloer, hoef jij hier niet meer over na te denken. Als je bezig bent met een aanbesteding dan kun je aan de gemeente laten zien dat je dit op orde hebt. Daarnaast hebben wij beleid voor open groepen jeugd (open jeugdzorg), maar ook voor begeleid wonen instellingen. Als je bij ons een bepaald type beleid afneemt kun je een ander type beleid er met korting bij abonneren! Zo kun je eventueel vanuit je jeugdzorginstelling een begeleid wonen instelling opzetten, met beleid dat direct aansluit.

Onze gedragswetenschapper en tevens intern auditor heeft al meerdere zorginstellingen succesvol ondersteund met beleid. En ervoor gezorgd dat zij moeiteloos een kwaliteitskeurmerk hebben behaald. Denk hierbij aan ISO9001, HKZ Zorg en Welzijn of HKZ kleine organisaties. Uit al deze kennis en ervaring is Zorgly geboren. Wij bieden beleid waarmee ook jij snel je keurmerk kunt behalen. En waarmee je de zorg die je wil bieden gestructureerd en effectief vorm kunt geven. Zo help je jongeren naar zelfstandigheid. Meld je snel aan op www.zorgly.nl/aanmelden. Eerst nog vragen? Mail naar info@zorgly.nl of plan via onze website een telefonische afspraak in.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen