Gebruik je subsidie voor Zorgly

Facebook
LinkedIn
Twitter
schrijfblok laptop koffie tafel mensen

Inhoudsopgave

Minister Conny Helder van langdurige zorg en sport heeft extra geld uitgetrokken om de lokale regeldruk te verlagen. Zorgaanbieders kunnen met subsidie zelf aan de slag om dit te bereiken: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/02/23/18-miljoen-euro-extra-voor-aanpak-lokale-regeldruk-in-de-zorg. Zorgly kan hierin veel voor zorgaanbieders betekenen. Dus wees als zorgaanbieder slim en gebruik je subsidie voor Zorgly!

vrouw bank hangplant

Regeldruk is één van de grote vijanden van zorgaanbieders. Doordat zorgaanbieders zich bezig moeten houden met regels, en zich hier goed in moeten verdiepen, komen ze minder toe aan hun core-business: Het begeleiden van cliënten. De subsidie van de overheid is dus een welkom geschenk. Maar hoe gebruik je deze goed? In deze blog vind je:

  • Wat regeldruk is;
  • Wat je eraan moet doen;
  • Hoe Zorgly hierbij kan helpen.

Wat is regeldruk precies?

Regeldruk in de zorg is iets waar al langere tijd onvrede over bestaat. Het betekent dat er in de zorg wordt ervaren dat er grote druk ontstaat door alle door de overheid opgelegde regels. Met name door de administratieve last die deze regels veroorzaken. Zo moet je bijvoorbeeld van alles vastleggen als zorgprofessional. Maar de tijd die je daarvoor nodig hebt gaat ten koste van de tijd die je aan je cliënt kunt besteden. Daarnaast ervaren zorgprofessionals het ook als betuttelend: Al dat vastleggen is in strijd met het vertrouwen in de professionaliteit van zorgprofessionals.

Het is dus belangrijk om regeldruk terug te dringen door de verantwoording van zorg en het vastleggen ervan eenvoudig te maken, maar ook door de regels voor je eigen zorgorganisatie overzichtelijk in kaart te brengen. Dit is waar Zorgly zorgaanbieders in ontzorgt.

Wat kun je aan regeldruk doen?

De overheid heeft dus subsidie beschikbaar gesteld voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die deze lokale regeldruk willen verlagen. De subsidie past binnen het programma (Ont)Regel de Zorg en sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord. Vanuit dit akkoord werkt het ministerie van VWS samen met o.a. brancheorganisaties en zorgverzekeraars aan het terugdringen van administratieve lasten. Regels zijn nuttig, maar moeten niet in de weg gaan zitten en overbodige administratieve lasten opleveren. Het is dus belangrijk om regeldruk terug te dringen door de verantwoording van zorg en het vastleggen ervan eenvoudig te maken, maar ook door de regels voor je eigen zorgorganisatie overzichtelijk in kaart te brengen. Dit is waar Zorgly zorgaanbieders in ontzorgt.

Zorgly helpt bij regeldruk: Gebruik je subsidie voor Zorgly

Waarom zeggen wij nu: Gebruik je subsidie voor Zorgly? Dat is omdat je door een abonnement te nemen op onze diensten, je regeldruk al gelijk enorm verlaagt. Een paar voorbeelden:

  • Als zorgaanbieder moet je een kwaliteitsmanagementsysteem hanteren, gecertificeerd volgens bijvoorbeeld de ISO9001 of HKZ norm: Zorgly heeft zo’n systeem al helemaal opgezet: Onze klanten behalen met ons systeem keer op keer hun certificaat zonder problemen;
  • Om de regeldruk te verlagen is een helder overzicht over alle regels dat up to date wordt gehouden volgens de laatste wet- en regelgeving van groot belang: Dit overzicht bieden wij in ons systeem;
  • Om regeldruk te verlagen is het van belang dat je je zorgorganisatie zo inricht dat de regels eenvoudig toe te passen zijn: Doordat wij wet- en regelgeving, maar ook de eisen vanuit ISO en HKZ hebben verwerkt in onze formats, pas je de regels automatisch toe als je ons beleid uitvoert en de formats invult voor eigen gebruik. Hier hoef je dus zelf geen uitzoek- of opschrijfwerk meer te verrichten. Een enorme opluchting!

Kortom: Gebruik je subsidie voor Zorgly! Begin je net als zorgaanbieder en ben je nog bezig met je aanbesteding? Maak ook dan gebruik van onze diensten en ga gelijk goed van start. Heb je vragen over onze diensten of wil je eerst iemand spreken? Mail naar info@zorgly.nl of plan een telefoongesprek met ons in via de homepage.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen