Een betrouwbare zorginstelling

Facebook
LinkedIn
Twitter

Inhoudsopgave

Jaarlijks zijn naar schatting 2300 mensen in behandeling bij een zorgaanbieder waarbij fraude en/of zorgverwaarlozing wordt vermoed (bron: informatie knooppunt zorgfraude). Dit is natuurlijk verschrikkelijk en moet voorkomen worden. De instellingen die zorgfraude plegen geven de zorg een slechte naam. De begeleid wonen instellingen die bezig zijn met een aanbesteding kunnen hier hinder van ondervinden. Dus hoe laat je zien dat je wel een betrouwbare zorginstelling bent?

In dit artikel vind je:

  • Hoe je je betrouwbaarheid als (startende) begeleid wonen instelling vergroot
  • Hoe je aan externen laat zien dat je betrouwbaar bent
  • Wat wij hierin voor je kunnen betekenen

Een keurmerk (ISO9001, HKZ) laat zien dat je nadenkt over de manier waarop je je zorg verleent en dat je jezelf continu wil verbeteren.

Hoe vergroot je je betrouwbaarheid als zorginstelling?

Als zorginstelling zijn er een aantal manieren waarop je je betrouwbaarheid kunt vergroten. Wij zetten ze hier op een rij.

Organiseer je bestuur op de juiste wijze

Volgens de Governance Code zorg moet er onafhankelijk toezicht op het bestuur van een zorginstelling zijn. De code geldt voor een bepaalde type zorginstellingen. Het is hoe dan ook goed om te zorgen voor een Raad van Toezicht. Deze kunnen kritisch meekijken. Voor externen kom je eerder als een betrouwbare zorginstelling over als je jezelf als organisatie laat controleren.

Zorg voor een keurmerk en toon aan een betrouwbare zorginstelling te zijn

Een keurmerk (ISO9001, HKZ) laat zien dat je nadenkt over de manier waarop je je zorg verleent en dat je jezelf continu wil verbeteren.

Zorg voor een goede screening en ondersteuning van je personeel

Je personeel is het gezicht van de organisatie. Als je medewerkers goed functioneren heeft dit direct effect op cliënten, betrokkenen en ketenpartners. Ondersteun je personeel dus maximaal. Maar screen kandidaat medewerkers daarnaast ook op de wijze die de inspectie aangeeft. En zorg dat je van iedereen de juiste gegevens hebt.

begeleid wonen betrouwbare zorginstelling

Hoe laat je zien dat je een betrouwbare zorginstelling bent?

Als (startende) zorginstelling laat je je betrouwbaarheid zien door je beleid op orde en up to date te hebben en dit in de praktijk ook uit te voeren. Dit moet naar voren komen tijdens audits, inspecties en tijdens het dagelijkse werk. Je personeel moet op de hoogte zijn van het beleid en ook cliënten en wettelijk vertegenwoordigers moeten wettelijk verplicht geïnformeerd worden over bepaalde zaken. Als je een startende begeleid wonen instelling bent en je bezig bent met de aanbesteding bij de gemeente, laat dan zien dat je alles in ieder geval op papier al in orde hebt. En dat je klaar bent om dat wat op papier staat ook in de praktijk uit te voeren.

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee jij je betrouwbaarheid kunt borgen en laten zien aan externen. Doordat wij het beleid continu up to date houden, simpel uitvoerbaar, inclusief formats voor op de werkvloer en formats om je keurmerk te behalen.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Zorgly heeft beleid geschreven waarmee jij je betrouwbaarheid kunt borgen en laten zien aan externen. Doordat wij het beleid continu up to date houden, simpel uitvoerbaar, inclusief formats voor op de werkvloer en formats om je keurmerk te behalen. Als je bezig bent met een aanbesteding dan kun je aan de gemeente laten zien dat je dit op orde hebt. En kun je met ons beleid gelijk aan de slag om een keurmerk te behalen.

Onze gedragswetenschapper en tevens intern auditor heeft al meerdere zorginstellingen succesvol ondersteund met beleid. En ervoor gezorgd dat zij moeiteloos een kwaliteitskeurmerk hebben behaald. Denk hierbij aan ISO9001, HKZ Zorg en Welzijn of HKZ kleine organisaties. Uit al deze kennis en ervaring is Zorgly geboren. Wij bieden beleid waarmee ook jij snel je keurmerk kunt behalen. En waarmee je de zorg die je wil bieden gestructureerd en effectief vorm kunt geven. Zo borg je je betrouwbaarheid én kun je deze gemakkelijk aantonen. Meld je snel aan op www.zorgly.nl/aanmelden. Eerst nog vragen? Mail naar info@zorgly.nl of plan via onze website een telefonische afspraak in.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen