Gebruik je subsidie voor Zorgly

schrijfblok laptop koffie tafel mensen

Het ministerie van VWS heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor het verlagen van regeldruk in de zorg. Hiermee kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag. Maar hoe pak je dat aan en wat kan Zorgly hierin betekenen?

Voldoe aan de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing

Kind achtercomputer

Sinds de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing is er weer meer aandacht voor het voorkomen ervan. Maar hoe pak je dit aan als jeugdzorginstelling? En hoe laat je deze aanpak al vanaf je aanbesteding zien?