Begeleid wonen als basisrecht

vrouw boek bed

Begeleid wonen als basisrecht: Voor mensen zonder onderdak met psychiatrische problemen is dit een uitkomst. Maar hoe pak je dat aan? Zorgly helpt.

Gebruik je subsidie voor Zorgly

schrijfblok laptop koffie tafel mensen

Het ministerie van VWS heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor het verlagen van regeldruk in de zorg. Hiermee kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag. Maar hoe pak je dat aan en wat kan Zorgly hierin betekenen?

Een betrouwbare zorginstelling

Helaas zijn er zorginstellingen die niet betrouwbaar zijn en de reputatie van de zorg schaden. Hoe laat je als zorginstelling al vanaf de aanbesteding zien dat jij wel betrouwbaar bent?

Voldoe aan de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing

Kind achtercomputer

Sinds de nieuwe richtlijn uithuisplaatsing is er weer meer aandacht voor het voorkomen ervan. Maar hoe pak je dit aan als jeugdzorginstelling? En hoe laat je deze aanpak al vanaf je aanbesteding zien?