Begeleid wonen als basisrecht

Facebook
LinkedIn
Twitter
vrouw boek bed

Inhoudsopgave

Housing First is een project waarbij het uitgangspunt is dat mensen eerst een woning met begeleiding moeten krijgen voordat het beter met ze kan gaan: https://housingfirstnederland.nl/. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld daklozen met psychische problematiek. Housing First ziet begeleid wonen als basisrecht. Ook begeleid wonen instellingen bieden regelmatig onderdak én begeleiding aan bijvoorbeeld zwerfjongeren. Maar hoe pak je als (beginnende) begeleid wonen aanbieder deze begeleiding aan?

vrouw bank kussens boek lamp

Begeleid wonen als basisrecht: Het bieden van begeleid wonen aan zorgbehoevenden kan inderdaad worden gezien als basisrecht. Housing First is door hun aanpak een succesvol project. Hoe zorg je als begeleid wonen instelling dat je al vanaf de aanbesteding ook succesvol bent in het begeleiden van cliënten? In deze blog vind je:

  • Welke elementen nodig zijn voor succesvol begeleid wonen
  • Welke methodiek geschikt is om begeleiding vorm te geven
  • Hoe Zorgly hierin ondersteunt

Succesvol begeleid wonen: Wat is er nodig?

Om ervoor te zorgen dat je vanaf je aanbesteding een succesvolle begeleid wonen organisatie bent is het van groot belang te zorgen voor bepaalde basiselementen. Dit zijn met name: Goed beleid/bestuur, goed personeel en methodisch werken. Goed beleid is nodig om de zorg die je biedt in goede banen te leiden. Dit kan alleen met een bestuur dat het beleid kent, en betrokkenheid toont naar de onderste lagen van de organisatie. Succesvolle implementatie van het beleid hangt hier vanaf. Goed personeel is nodig om een goede werkrelatie op te bouwen met de cliënten. En methodisch werken is belangrijk omdat je cliënten heel doelgericht en efficiënt vaardigheden bij moet brengen om terugval te voorkomen.

Welke methodiek gebruik je?

Om cliënten te begeleiden kan het gebruik van een bepaalde methodiek heel behulpzaam zijn. Zo is er bijvoorbeeld de Krachtwerk methodiek. Deze besteedt specifiek aandacht aan de leefgebieden waarop verbetering op moet treden om ervoor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Deze methodiek is goed onderbouwd en in de Verenigde Staten zijn er positieve resultaten gevonden in studies naar het effect van deze methodiek. Doordat de methodiek met leefgebieden werkt, sluit dit goed aan bij de leefgebieden die de meeste gemeenten hanteren en waarmee zij de resultaten van zorgaanbieders beoordelen.

Zorgly helpt om het begeleid wonen als basisrecht in de praktijk te brengen. Mensen die geen onderdak en psychiatrische problemen hebben, verdienen immers goede zorg en begeleiding. De Krachtwerk methodiek is helemaal uitgewerkt in het beleid dat wij aan onze klanten beschikbaar stellen.

Begeleid wonen als basisrecht: Hoe helpt Zorgly?

Zorgly helpt om het begeleid wonen als basisrecht in de praktijk te brengen. Mensen die geen onderdak en psychiatrische problemen hebben, verdienen immers goede zorg en begeleiding. De Krachtwerk methodiek is helemaal uitgewerkt in het beleid dat wij aan onze klanten beschikbaar stellen. Werknemers kunnen een samenvatting van deze methodiek vinden in hun eigen account, en formats downloaden waarin de Krachtwerk methodiek is doorgevoerd. Zo is er bijvoorbeeld in het zorgplan format een tabel met een krachteninventarisatie voor de cliënt opgenomen en kun je per leefgebied de doelen van de cliënt invullen. In Zorgly zijn nog vele andere handige formats beschikbaar, die zorginstellingen vanaf hun aanbesteding helpen om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Heb je interesse in onze diensten of eerst nog vragen? Mail naar info@zorgly.nl of plan een belafspraak in via onze homepage.

Voor vragen of het testen van de demo

Gerelateerde artikelen